slogan Healing through connection Logo co-compassion therapy

Co-Compassionate Group Therapy

Co-Compassionate Group Therapy

We aspire to offer groups on various topics and themes. Stay tuned for more information

At present the Swedish speaking groups we offer from CI can be found here:

Swedish Compassionate Inquiry Circles

Swedish Facilitated Short Courses for professional organisations, companies and groups

Specific religious trauma groups available. Email Joakim

Compassionate Inquiry möter Qigong

Vi presenterar nu en 12 veckors upplevelsebaserad kurs där du kommer att utforska och fördjupa din självkännedom med hjälp av Compassionate Inquiry (CI) och Qigong. 

Kursen är utformad för att guida dig genom en djupare förståelse av dig själv, din kropp och ditt sinne. Varje kurstillfälle sträcker sig över 2-2,5 timmar och öppnas med en kort Qigong-stund som följs av en Compassionate Inquiry-undersökning, och avslutas med en längre Qigong-stund. Genom att gå igenom denna process får du djupare insikter och ökar ditt medvetande om dig själv, din kropp och ditt nervsystem. Du kommer även att få praktiska tips som kan göra att du navigerar genom livet lättare och med ökad medvetenhet.

Ledare:

Kursen leds av Joakim Appell, Certifierad CI-utövare, Mentor och Gruppledare, tillsammans med Irina Sadakova, CI-informerad Pedagog och Certifierad Visdom Qigong-utövare och ledare.

Språk: Kurs och material är på svenska. Varje vecka delas en PDF med uppgifter, frågor och fördjupande material om temat. Kurser på flera språk kommer snart.

Datum och Tid:

För nästa kurs

Start: Onsdag den 20 september, kl. 18:30 – 21:00. Kursen pågår i 12 veckor framåt. Maila Joakim för väntelista.

Platser: Kursen hålls on-line, på ZOOM. Antalet platser är begränsat till 10 och fördelas efter “först till kvarn”-principen.

Kursinnehåll:

Qigong används som en metod för att komma i kontakt med din kropp, balansera ditt nervsystem och skapa en grund för utforskning. Compassionate Inquiry (CI) används för att fördjupa din självkännedom och förstå vad som sker inom dig och i dina relationer med närstående och omvärlden.

Kursens Teman och Veckor:

Vecka 1: Introduktion till gruppen och tema: Vad är trygghet för dig? Vi utforskar att grundlägga oss och landa i kroppen genom Qigong.

Vecka 2: Utforska med hjälp av CI och Qigong-övningar för att hitta hem till inre trygghet. Vi fokuserar på att hitta intern trygghet genom anslutning och anknytning.

Vecka 3: Få tillgång till kroppens egen visdom, både mentalt och fysiskt. Vi använder Qigong-meditation och rörelser för att utforska vår fysiska, energimässiga och mentala kropp som en väg mot helhet och balans.

Vecka 4: Börja utforska dina triggers. En utforskning främjar elasticiteten i ditt nervsystem för att uppnå en känsla av lätthet. 

Vecka 5: Utveckla kapacitet för att känna vad som hände dig. Du utforskar kroppens och energins känslighet med hjälp av Qigong för att öka medvetenheten och känsligheten för dessa aspekter.

Vecka 6: Kom i kontakt med din äkthet, ditt autentiska jag. En mjuk qigongmeditation ger dig möjlighet att öppna ditt hjärta och hjälper dig att komma i kontakt med ditt sanna jag.

Vecka 7: Vad är dina behov? Qigong-meditation och rörelser stödjer förnimmelse och uppfattning av dina behov.

Vecka 8: Tillgodose dina behov. Med hjälp av Qigong undersöker du din förmåga att öppna dig själv och tillåta dig att ta emot. 

Vecka 9: Öva självmedkänsla för alla delar av dig. Genom Qigong undersöker du en känsla av helhet och närvaro, där kropp och sinne samverkar harmoniskt.

Vecka 10: Vad betyder det att ta ansvar? Du utforskar din inre styrka. 

Vecka 11: Bekräfta möjligheten till trygghet inom dig. Liggande Qigong hjälper dig att integrera din resa genom kursen på ett djupare sätt.

Vecka 12: Vad hände, hur gick det, hur kan vi fortsätta? En behaglig Qigong-övning som främjar glädje och ger en känsla av sammanhang och helhet.

 

Under kursen kommer Irina att använda qigong-rörelser och meditationer för att hjälpa dig att slappna av och balansera ditt sinne och din kropp. Genom en holistisk och traumainformerad strategi välkomnar hon alla aspekter av dig och stödjer dig i att hantera det som kan uppstå under kursens gång. Genom qigong, en mjuk och harmonisk metod, får du möjligheten att uppleva djupare och mer långvariga positiva förändringar i både kropp och sinne. Detta kan i sin tur leda till ökad frihet i ditt liv.

Kostnad:

Tack vare att vi båda har genomgått transformationer med hjälp av Gabor Matés Compassionate Inquiry, vi själva fortsätter våra transformationsprocesser. På den här vägen har vi och fortsätter att bli medvetna om att kursen kan ge dig möjligheter till givande förändringar i livet. Eftersom vi tror på denna väg mot frihet och livsglädje, samt dess tillgänglighet för alla, har vi strukturerat en flexibel prissättning för att spegla olika ekonomiska verkligheter.

Om du vill veta mer är du välkommen att visa ditt intresse genom att maila Joakim. 

Lite mer Information om Irina Sadakova

Irina är en skicklig qigongledare och terapeut med utbildning från Qigong Akademien. Med en passionerad övertygelse delar hon med sig av qigong, som för henne är mer än bara en övning – det är en livsstil som främjar fysisk hälsa och inre balans. Irina ser också qigong som en kraftfull källa till gemenskap och personlig utveckling, en plats där hjärtat verkligen kan blomstra. Med sin erfarenhet som pedagog och coach har hon en unik förmåga att integrera emotionellt och mentalt välbefinnande inom qigongens värld.

Lite mer Information om Joakim Appell:

Som en gruppledare strävar Joakim efter att tillsammans med er skapa en trygg miljö och vägleda er i att lära dig hur man kan ansluta till sin kropp i nuet för att skapa en upplevelse av integration mellan kropp och sinne. Hans egna upplevda erfarenhet av att övervinna substansberoende, djup förlust och att växa upp i en högkontrollerande religion har gett honom en unik förmåga att vara närvarande, lugn, uppmärksam, iakttagande, nyfiken och äkta samtidigt som han möter en grupp.

Joakim värdesätter detta arbete, det har varit en avgörande del av hans egen återkoppling till sig själv. Han fortsätter också att fördjupa sina färdigheter och professionella utveckling genom att studera verk av Bessel van der Kolk, Stephen Porges, Dan Siegel och Peter Levine. För närvarande arbetar han både på kliniker för substans- och beteendeberoenden, där han använder Compassionate Inquiry, samt i privat praktik via Zoom och personliga möten i Stockholm. Under flera år har han lett och medlett grupper för religiös trauma, substans- och beteendeberoenden.